Μεταφυσική

Τιμή € 250.00

Για την μεταφυσική πρωτομίλησε ο Σωκράτης.

Αρχές Φιλοσοφίας

Τιμή € 130.00

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τις αρχές της φιλοσοφίας